vrij. 30/09

Internationaal congres georganiseerd door alle partners

Welke innovaties inzake beleid en praktijken?

Talen: Engels + Frans + Nederlands

Inschrijvingen en kostendekking (IGO) onderaan de pagina.

In het licht van de almaar toenemende vormen van verslaving in onze samenleving, is er een voortdurende behoefte aan innovatie inzake benaderingen en interventies op dit gebied. Die nood wordt zowel door sociale en gezondheidswerkers als door sommige politici onderstreept, omdat zij met de dagdagelijkse problematiek van druggebruik geconfronteerd worden. Daarom zullen tijdens deze dag innovatieve praktijken op verschillende domeinen van de aanpak van drugsproblemen worden voorgesteld.

Innovatie als dusdanig mag evenwel ook ter discussie worden gesteld. Enerzijds lijkt de permanente innovatiedwang soms op een vlucht vooruit om de ernst van het probleem te ontwijken. Anderzijds doen de veelvuldige belemmeringen voor de invoering en/of de bestendiging van bepaalde innoverende praktijken, waarvan de doeltreffendheid nochtans is aangetoond, een zeker politiek conservatisme vermoeden inzake drugs. Daartussenin is het de volksgezondheid die op het spel staat. De sprekers zullen hun kritische bedenkingen over deze spagaat delen, en de politici worden hierover aan de tand gevoeld.

Programma

8u30 Opening deuren en verwelkoming

9u00 Inleiding tot het dagprogramma

9u15 Plenaire lezing 1: Dr Alex StevensA new, softer war on drugs? Risks and opportunities for drug policy innovation (Een nieuwe, zachtere ‘war on drugs’? Risico’s en kansen bij beleidsinnovatie inzake drugs)

Alex Stevens is professor strafrecht aan de universiteit van Kent, lid en voormalig voorzitter van de International Society for the Study of Drug Policy, en voormalig hoofdredacteur van het International Journal of Drug Policy. Hij is eveneens lid geweest van het Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD, Verenigd Koninkrijk), waar hij in 2019 zijn ontslag indiende uit protest tegen de politisering van deze raad. Hij schreef een boek met de titel « Drugs, Crime and Public Health: The Political Economy of Drug Policy ».

Alex Stevens brengt gegevens die voortkomen uit internationale beleidsinnovaties inzake drugs, waaronder depenalisering, doorverwijzing naar de hulpverlening (‘diversion’), en decriminalisering van het bezit, en legalisering en regulering van het aanbod. Hij betoogt dat deze evoluties kunnen bijdragen tot het verminderen van de schade die het drugsverbod heeft teweeggebracht, vooral onder arme en allochtone bevolkingsgroepen. Toch kunnen sommige aspecten van deze hervormingen de sociale controle en de ongelijkheden van de ‘war on drugs’ voortzetten. Alex Stevens zal het publiek uitnodigen om stil te staan bij wat het zou betekenen om een ‘progressieve decriminalisering’ na te streven.

10u00 Plenaire lezing 2: Dr Carl HartUsing drugs to contemplate liberty (Druggebruik als vrijheidsverzuchting)

Professor psychologie en voormalig voorzitter van de afdeling psychologie aan Columbia University (New York), onderzoeker in de neuropsychofarmacologie. Hij schreef twee boeken, « High Price » en « Drug Use for Grown-Ups ». Carl Hart staat bekend voor zijn standpunt pro decriminalisering van druggebruik en om het feit dat hij openlijk uitkomt voor zijn recreatief druggebruik.

De meeste landen garanderen hun burgers het recht op leven en vrijheid. Zolang individuen de rechten van anderen niet aantasten, kunnen ze, althans theoretisch, leven zoals ze dat zelf willen. Door de toegang tot bepaalde roesmiddelen en het gebruik ervan te verbieden, maken vele landen zich schuldig aan een flagrante schending van dit fundamentele recht. Bijgevolg is er geen nood aan een innovatief drugsbeleid. Het zou gewoon volstaan dat landen hun praktijken in overeenstemming brengen met hun beloften. In dit geval kan dit door een wettelijk kader te voorzien voor de middelen waar de burgers voor kiezen.

10u45 Koffiepauze

11u05 Vier innovatieve praktijken:

Dr Ben SessaThe use of psychedelics in addiction therapy (Het gebruik van psychedelica in de verslavingszorg)

Ben Sessa is kinder- en adolescentenspychiater. Hij is een van de pioniers van het onderzoek naar psychedelica in het Verenigd Koninkrijk. Hij is opgeleid in psychedelica-ondersteunde therapie en is Chief Medical Officer bij Awakn Life Sciences, een biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in ontwikkeling en onderzoek van psychedelica-ondersteunde behandelingen, met name op het gebied van verslavingen.

Een uiteenzetting over geschiedenis en farmacologie van psychedelische therapieën in de behandeling van verslavingen, met een focus op MDMA-ondersteunde therapie voor alcoholmisbruik. Ben Sessa geeft tevens een inleiding in het huidige psychedelisch onderzoek en de behandeling van verslavingen en andere mentale aandoeningen gebaseerd op psychotherapie ondersteund door MDMA, psilocybine en ketamine.

Dr Kathleen BeullensWhat role do social media play in the alcohol use of young people? (Welke rol spelen sociale media in het alcoholgebruik van jongeren?)

Kathleen Beullens is professor aan de Leuven School for Mass Communication Research. Haar onderzoek spitst zich toe op de impact van het gebruik van verschillende media op het psychosociaal welzijn van kinderen en adolescenten, met name inzake gezondheid en risicogedrag (onder andere alcohol- en tabaksgebruik).

Op socialemediaplatformen worden vaak alcoholgerelateerde berichten gepost. Wat delen jongeren op sociale media en wat is het effect van die berichten? Heeft het type van platform een impact op de inhoud van die berichten? Wat is de invloed van social influencers op de perceptie rond alcohol?

Dr Charlie LloydUpholding the law: on the nature, impact and purpose of policing drug possession (Handhaving van de wet: aard, impact en doel van de repressieve aanpak van drugsbezit)

Charlie Lloyd is criminoloog, professor sociaal beleid en strafrecht aan de universiteit van York, waar hij onderzoek doet naar druggebruik en naar de strafrechtelijke aanpak van illegaal druggebruik.

Deze presentatie brengt inzichten uit de eerste gedetailleerde literatuurstudie over de repressieve aanpak van drugsbezit, waarin 55 relevante publicaties zijn onderzocht. Er wordt onderzoek getoond naar beleidsverandering, de gevolgen van de repressie van drugsbezit, en de variabiliteit van de handhaving. De bevindingen tonen aan dat de repressieve aanpak van drugsbezit zoals die in het VK gebeurt meer kwaad dan goed doet. Op basis van gegevens uit de VS blijkt dat de decriminalisering van cannabis in het VK deze schade waarschijnlijk zou verminderen – vooral wat betreft de eeuwige maatschappelijke kwaal van raciale onrechtvaardigheid.

Jochen SchrootenDrug policy for festivals: an innovative bottom-up approach to influence local stakeholders towards collaboration on substance use (Een drugsbeleid voor festivals: een vernieuwende, bottom-up aanpak om lokale actoren aan te zetten tot samenwerking rond middelengebruik)

Jochen Schrooten is criminoloog en medewerker bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), waar hij belast is met het ontwikkelen van een strategie ter preventie van middelenmisbruik in het nachtleven. Hij beschikt over een lange ervaring op het vlak van risicobeperking in het uitgaansmilieu.

Het gebruik van alcohol en andere drugs is een realiteit op festivals. De gebruikelijke respons van overheden en justitie is om streng op te treden in de hoop het middelengebruik op de festivalweide tot een minimum te herleiden. VAD ontwikkelde een innovatieve nieuwe beleidsaanpak om middelengebruik op festivals te beheersen waarbij respect voor de festivalbezoekers en samenwerking tussen lokale actoren centraal staan.

12u15 Lunch

13u30 Politiek debat met Franstalige en Nederlandstalige vertegenwoordigers die op verschillende beleidsniveaus te maken krijgen met het drugsvraagstuk.
Dit debat wordt gelivestreamd door bruzz.be.

Bevestigde deelnemers:

 • Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel;
 • Kathleen Depoorter (N-VA), kamerlid;
 • Alda Greoli (Les Engagé·e·s), Waals volksvertegenwoordiger;
 • Alain Maron (Écolo), Brussels minister belast met Volksgezondheid en Sociale Zaken;
 • Frank Vandenbroucke (Vooruit), federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
 • Vincent Van Quickenborne (Open VLD), federaal minister van Justitie.

15u00 Koffiepauze

15u20 Parallelsessies

 • Interactieve seminars met de 4 ochtendsprekers die de vier innovatieve praktijken voorstelden. Ben Sessa blijft in de grote zaal met simultaanvertaling, de anderen worden niet vertaald.
 • “Speeddating” met de beschikbare politici – NL & FR

16u30 Einde van de dag

Facebook Event

Nuttige informatie

Datum: vrijdag 30 september 2022

Locatie: Flagey centrum, Heilig Kruisplein, 1050 Brussel (toegang)

Openbaar vervoer: halte Flagey

Talen: Lezingen in het Engels (met simultaanvertaling in het Nederlands en Frans); politiek debat in het Nederlands en Frans (met simultaanvertaling in de andere taal)

Prijs:

 • normaal tarief: €90
 • studenten: €15
 • steuntrekkers, werklozen, gepensioneerden,…: gratis (ticketaanvraag: courrier@feditobxl.be)

Indien de inkomprijs een belemmering vormt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Groepen, klassen, scholen,… aarzel ook niet om ons te contacteren!

RIZIV-accreditering voor arsten

Om dit event als vorming te doen gelden vullen artsen aan de ingang een aanweziheidslijst in.

Kostendekking

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)

Het IGO betaalt de inschrijvingskosten van beroepsmagistraten, stagiairs en leden van de rechterlijke macht, op voorwaarde dat zij daadwerkelijk bij de opleiding aanwezig zijn. De IFJ betaalt niet de kosten van personen die zich inschrijven maar niet daadwerkelijk aanwezig zijn. Men mag zich wel laten vervangen door een collega die de aanwezigheidslijst tekent met vermelding van naam en functie naast de naam van de vervangen collega. Als u in aanmerking komt, voer dan de promo code XPHBDUHGD in op het registratieformulier.

Registratieformulier:

Organisatoren:

FEDITO BXL, FEDITO Wallonne, Forum Addiction & Société, Smart On Drugs, #STOP1921, UGent, VAD.