Over ons

Deze week rond « Drugs, Verslavingen en Samenleving » zal bestaan uit verscheidene events en zal een aantal professionals met zeer uiteenlopende achtergronden samenbrengen. Zij zullen heel wat innoverende praktijken en recent onderzoek toelichten, om ons als maatschappij op een andere manier naar drugs en verslavingen te laten kijken.

Dit event wordt georganiseerd door een aantal gespecialiseerde diensten, koepelorganisaties en erkende spelers in de drugs- en verslavingssector in binnen- en buitenland.

Het « Forum Addiction & Société », dat bestaat uit een groot aantal veldwerkers en experten (gerenommeerde wetenschappers, onderzoekers en specialisten), tracht een transdisciplinaire aanpak van het fenomeen verslaving te promoten. In 2018 organiseerde het een eerste prestigieus congres, met een publiek van meer dan 800 mensen, waaronder vele professionals uit diverse sectoren die te maken krijgen met verslaving.

FEDITO BXL en FEDITO wallonne zijn koepelverenigingen van organisaties die rond drugs en verslavingen werken, respectievelijk in de Brusselse en Waalse regio’s. De VAD is hun Vlaamse tegenhanger, en doet bovendien dienst als expertisecentrum over alcohol, andere drugs en gedragsverslavingen. Samen vormen deze drie koepels iDA (Informatie over Drugs en Alcohol), het overlegorgaan op Belgisch niveau van de drugs- en verslavingssector.

SMART on Drugs is een Vlaamse burgerbeweging die streeft naar een ander, humaner drugsbeleid, gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten.

#STOP1921 is een campagne van het maatschappelijk middenveld, die gedragen wordt door organisaties en burgers die willen sensibiliseren rond een alternatief voor het drugsverbod en een wijziging van de wet van 1921.