maan. 26/09

Event van “SMART on Drugs” en “#STOP1921”

(De)criminaliseren van druggebruik: uitdagingen en perspectieven

Talen: Nederlands + Frans

De strijd tegen druggebruik en drugshandel via het strafrechtelijk systeem is het hedendaagse archetype van de mythe van Sisyphus. Eeuwig vechten tegen de bierkaai.

Er gaan steeds meer stemmen op om af te stappen van het repressieve paradigma dat al meer dan een eeuw van kracht is en om andere, meer pragmatische benaderingen te overwegen. Naast de regulering van (althans sommige) drugs is decriminalisering van druggebruik (een einde maken aan het bestraffen van gebruikers) een concrete manier om vooruitgang te boeken.

Doelstellingen: stoppen met het bestraffen van gedragingen die in de meeste gevallen niet problematisch zijn; middelen vrijmaken op het niveau van de overheidsinstanties (politie, justitie, gevangeniswezen) om andere gedragingen die schadelijk zijn voor de samenleving beter te kunnen bestrijden of om de gevolgde drugsbestrijdingsstrategieën gerichter te kunnen toepassen (drugssmokkel, bestrijding van corruptie, witwassen van geld, enz.); bevorderen van de volksgezondheid door meer te investeren in preventie, risicobeperking en toegang tot behandeling, onder andere door het destigmatiseren van druggebruik.

Verschillende lezingen zullen licht werpen op verscheidene aspecten van deze beleidsperspectieven:

Programma

14u00 Ontvangst en inleiding door Philippe Close, burgemeester van Brussel

14u15 Tom Decorte: Wat valt er te winnen met het decriminaliseren van druggebruik?

Tom Decorte behaalde een doctoraat in de criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en is professor criminologie aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek spitst zich toe op het thema ‘drugs in de samenleving’, en in 2002 richtte hij het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) op aan de Universiteit Gent. Hij spreekt regelmatig op conferenties in België en in het buitenland over verschillende aspecten van het drugfenomeen, en is actief lid van de burgervereniging SMART on Drugs.

Ondanks decennialange investeringen heeft het drugsbeleid gericht op het terugdringen van vraag en aanbod van drugs vooral zijn ondoeltreffendheid bewezen. De stemmen die oproepen tot een hervorming van het drugbeleid worden steeds talrijker. Meer dan 25 landen hebben reeds alternatieven voor het drugsverbod geïmplementeerd, in de vorm van een wettelijk kader of van formele (de jure) of informele (de facto) decriminalisering. In zijn presentatie weidt Tom Decorte meer bepaald uit over de jure decriminalisering, waarbij hij lessen trekt uit bestaande initiatieven en voorstellen formuleert die rekening houden met de Belgische context.

14u50 Marie Nougier: Decriminalisering van druggebruik wereldwijd: contrasterende modellen

Marie Nougier is afgestudeerd in internationaal recht, mensenrechten en het recht van gewapende conflicten. Zij werkte bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Amnesty International, en trad vervolgens in dienst bij het International Drug Policy Consortium (IDPC), waar zij verantwoordelijk is voor communicatie en publicaties. Zij is ook betrokken bij advocacy voor een hervorming van het drugsbeleid, met name bij de Verenigde Naties.

Meer dan 50 rechtsgebieden in 35 landen over de hele wereld hebben het gebruik en het bezit van drugs voor persoonlijk gebruik uit het strafrecht gehaald. De decriminaliseringsmodellen verschillen echter aanzienlijk van land tot land, en daarom verschillen ook de baten van deze aanpak van rechtsgebied tot rechtsgebied. In deze presentatie zal worden ingegaan op de verschillende criteria die nodig zijn om te komen tot een decriminaliseringsmodel dat gebaseerd is op de mensenrechten en de bescherming van de gezondheid van mensen die drugs gebruiken.

15u25 Ivana Obradovic: Een balans van 20 jaar decriminalisering in Portugal

Ivana Obradovic is opgeleid als politicologe en afgestudeerd aan Sciences Po Paris en Paris 1. Zij houdt zich sinds 2002 bezig met drugsgerelateerd overheidsbeleid. Zij is geassocieerd onderzoeker aan het Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) en heeft les gegeven aan Sciences Po Paris, de École nationale de la magistrature en de Université de Picardie Jules-Verne. Zij is momenteel adjunct-directeur van het Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) en heeft onlangs haar onderzoek toegespitst op het cannabisreguleringsbeleid dat is ontwikkeld in de Verenigde Staten, Uruguay en Canada. Zij heeft onlangs een boek gepubliceerd over cannabis, waarin een stand van zaken wordt gegeven van de kennis over de effecten van dit product, van de dynamiek van het gebruik en van de markten, en van het beleid dat op internationaal niveau wordt gevoerd (Le cannabis, uitg. La Découverte).

Welke lessen kunnen worden getrokken uit de Portugese ervaring met het decriminaliseren van het gebruik en het bezit van kleine hoeveelheden drugs, 20 jaar na de hervorming van 29 november 2000? De Portugese aanpak inzake drugs wordt in het publieke debat regelmatig aangehaald. Toch is die vaak slecht bekend. Deze presentatie geeft op basis van de meest recente objectieve gegevens een beoordeling van de bijdragen en effecten van de wet van 2000, die van Portugal het eerste Europese land maakte waar drugs uit het strafrecht werden gehaald.

16u00 Jorn Dangreau: Van repressie tot decriminalisering: een onvermijdelijke evolutie?

Jorn Dangreau, licentiaat in de rechten (UGent) en houder van een Europese master in ‘Law and Economics’, was van 2000 tot 2017 rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Daar was hij een van de initiatiefnemers en voorzitter van de Drugsbehandelingskamer, een proefproject dat in 2008 van start ging en dat ondertussen een volwaardige inbedding kent in de Gentse rechtbank, en zal uitgerold worden in elke Belgische rechtbank. Sinds vier jaar is hij vrederechter in Torhout (West-Vlaanderen).

Strafrecht is geenszins een statisch gegeven maar volgt doorgaans de maatschappelijke evolutie. Er zit echter steeds een ernstige vertraging op de aanpassing van de strafwet in functie van die evolutie. Vaak is het een moeilijk debat waarbij emotionele en rationele argumenten door elkaar worden gebruikt. Aan de hand van concrete voorbeelden maakt Jorn Dangreau dit duidelijk. Tot slot staat hij stil bij de evolutie die hij heeft ervaren bij de behandeling van drugszaken in het uitoefenen van zijn taak als correctionele rechter en (mede)initiatiefnemer van de drugbehandelingskamer.

17u00 Openingsdrink van de evenementenweek

Facebook event

Nuttige informatie

Datum: maandag 26 september 2022

Locatie: Stadhuis van Brussel, Grote Markt 1, 1000 Brussel

Openbaar vervoer:

 • Tram/bus: halte “Beurs”
 • Metro: haltes Gare Centrale / De Brouckère
 • Trein: Centraal Station

Talen: Nederlands en Frans (met niet-simultane vertaling in de andere taal)

Prijs: gratis bij registratie

Registratie

Sold out! U kunt uw gegevens bij ons achterlaten en u inschrijven op de wachtlijst.

  Organisatoren:

  Collectieven van verenigingen en burgers #STOP1921 en SMART on Drugs

  SMART on Drugs

  SMART on Drugs is een Vlaamse burgerbeweging die ijvert voor de hervorming van het Belgisch drugbeleid en pleit voor een vernieuwde, deskundige en menselijke aanpak.

  Facebook · Twitter · Instagram · YouTube · Website

  #STOP1921

  #STOP1921 is een beweging die momenteel meer dan 50 verenigingen samenbrengt die actief zijn in Brussel, Wallonië en Vlaanderen. #STOP1921 werd gelanceerd op initiatief van FEDITO BXL (Fédération Bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes), Bruxelles Laïque en Liaison Antiprohibitionniste, met als doel om wetgevers en de publieke opinie bewust te maken van de noodzaak om drugprohibitie aan te vechten.

  Facebook · Twitter · Instagram · YouTube · Website

  Steun

  Met de steun van de stad Brussel