din. 27/09

Internationaal Franstalig congres georganiseerd door de Belgische, Canadese, Franse, Luxemburgse en Zwitserse koepelverenigingen van de drugs- en verslavingssector

Drugs, gezondheid en justitie

Taal: Frans

Er vinden 5 internationale rondetafelgesprekken plaats, met telkens 1 deelnemer per land en 1 moderator, die samen een dialoog aangaan. Er wordt een evenwicht gezocht tussen deelnemers uit verschillende sectoren: gezondheids- en sociale sector, justitie, gevangeniswezen, (ex-)gedetineerden, …

Vijf thema’s worden aangesneden:

  • Knelpunten in de samenwerking
  • Welke alternatieven voor bestraffing?
  • Begeleiding en continuiteit van de zorg in opsluiting
  • Begeleiding en continuiteit van de zorg: kritische overgangsmomenten (arrestatie, opsluiting, invrijheidstelling,…)
  • Jongeren: trajecten en begeleiding

Nuttige informatie

Datum: dinsdag 27 september 2022

Locatie: Marni Theater, de Vergniesstraat 25, 1050 Brussel (toegang)

Openbaar vervoer: halte Flagey

Taal: Frans

Prijs: normaal tarief · 50€ / studenten · 10€

Per organisatie die is aangesloten bij een van de partnerfederaties van deze dag (zie hieronder) worden twee gratis plaatsen aangeboden. Informatie via uw federatie. Extra tickets tegen normaal tarief.

Registratieformulier:

Organiserende koepelorganisaties:

Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) (CA), Fédération Addiction (FR), Fédérations des Institutions pour Toxicomanes (FEDITO) wallonne et bruxelloise (BE), Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA) (CH), Suchtverband Lëtzebuerg (LU).