Druggebruik en gedragsverslaving: een maatschappelijke uitdaging voor iedereen!

Van maandag 26 tot vrijdag 30 september 2022 in Brussel
Een week vol lezingen, symposia en events om een antwoord te bieden op de hedendaagse uitdagingen omtrent druggebruik en gedragsverslaving.

26/09

Conferentie van SMART on Drugs en #STOP1921

(De)criminaliseren van druggebruik: uitdagingen en perspectieven

27/09

Internationaal Franstalig congres georganiseerd door de Franse, Canadese, Zwitserse, Belgische en Luxemburgse koepelverenigingen

Drugs, Gezondheid en Justitie

28/09 + 29/09

Forum Addiction et Société

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van politici, bedrijven, professionals en burgers

29/09

Studiedag VAD

Jaarlijkse studiedag voor het alcohol- en drugswerkveld

30/09

Internationaal congres georganiseerd door alle partners

Welke innovaties inzake beleid en praktijken?

We georganiseerd van 26 tot en met 30 september 2022 een aantal events en congressen om professionals met zeer uiteenlopende achtergronden samen te brengen. Zij zullen heel wat innoverende praktijken en recent onderzoek toelichten, om ons als maatschappij op een andere manier naar drugs en verslaving te laten kijken.

De manier waarop we verslaving aanpakken is sinds de jaren 2000 sterk geëvolueerd. De karikatuur van de druggebruiker met de injectienaald is achterhaald. We beseffen ondertussen ook dat de drugproblematiek erg zwart-wit benaderen geen oplossingen biedt, en zelfs contraproductief kan zijn.

In de plaats daarvan kijken we vandaag naar druggebruik als een complex samenspel van factoren. Die factoren zijn niet alleen individueel (persoonlijkheid, ervaringen, …), maar ook sociaal/economisch van aard en gelinkt aan de omgeving. Gezondheidsbevordering, preventie, harm reduction, hulpverlening en herintegratie zijn vandaag de pijlers van een coherent antwoord op druggebruik en (gedrags)verslavingen.

Maar op moreel en juridisch vlak wordt er wel nog vaak geredeneerd vanuit oude vooroordelen. Het is hoog tijd om ook dat te doorbreken. Druggebruik en (gedrags)verslavingen moeten van bij de start en door iedereen vanuit een maatschappelijk perspectief benaderd worden. Burgers, gemeenschappen, verenigingen, bedrijven, verzorgers, leraren, ouders, druggebruikers, politici… We zijn allemaal betrokken!